ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ, MSc, PhD, Συμβουλευτική ψυχολόγος
Πρόεδρος & Επιστημονικά υπεύθυνη Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων
Μέλος ΣΕΨ, ΕΛΨΕ
Ευφρονίου 36, 161 21 Καισαριανή-Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 76 47 872, Κινητό: 6973 23 36 73
Email: info@emotionalintelligence.gr