ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ, MSc, PhD, Συμβουλευτική ψυχολόγος
Πρόεδρος & Επιστημονικά υπεύθυνη Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων
Μέλος ΣΕΨ, ΕΛΨΕ
Ευφρονίου 36, 161 21 Καισαριανή-Αθήνα, Τηλέφωνο: 210-7255191, 6973 23 36 73
Email: vasilikipappa2@gmail.com