Η σημασία της ματαίωσης

Η έννοια της ματαίωσης αναφέρεται στη συναισθηματική αντίδραση στην αντίθεση, η οποία σχετίζεται με θυμό και απογοήτευση. Η ματαίωση προκύπτει από την αντίσταση που αντιλαμβάνεται κάποιος όταν διαπιστώνει ότι η επιθυμία ή ο στόχος του δεν εκπληρώνεται και είναι πιθανό να εντείνεται όταν αυτή η επιθυ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδοκίες και διαπροσωπικές σχέσεις

Κάνω το δικό μου, κι εσύ κάνεις το δικό σου. Δεν βρίσκομαι σ’ αυτό τον κόσμο για να ζω σύμφωνα με τις προσδοκίες σου. Και δεν βρίσκεσαι σ’ αυτό τον κόσμο για να ζεις σύμφωνα με τις δικές μου. Εσύ είσαι εσύ και εγώ είμαι εγώ· αν κατά τύχη βρούμε ο ένας τον άλλο, αυτό είναι υπέροχο. Αν όχι, δεν μπορού

Διαβάστε περισσότερα

Η μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό

Η μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό είναι σημαντική για την εξέλιξη του παιδιού, αλλά και για τη ζωή της οικογένειας. Ο όρος «μετάβαση» δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια. Συνήθως σημαίνει το πέρασμα των ορίων, κίνηση από ένα πλαίσιο σε άλλο. Είναι η αίσθηση της αλλαγής, της «μετακίνη

Διαβάστε περισσότερα

Όταν ο ύπνος δεν παίρνει τα παιδιά…

Ο ύπνος είναι αδιαμφισβήτητα σημαντικός για τη διασφάλιση της σωματικής και της ψυχικής υγείας των παιδιών. Ένα παιδί που κοιμάται αρκετά είναι συνήθως λειτουργικό στον βιοσωματικό, τον γνωστικό και τον συναισθηματικό τομέα. Σύμφωνα με την Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία, το ένα τέταρτο των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ

Πόσες φορές έχουμε ακούσει ένα παιδί να λέει «Είναι άδικο»; Δεν το αρθρώνει μόνο όταν θεωρεί ότι καταπατώνται τα δικαιώματά του, αλλά και όταν θυμώνει γιατί, για παράδειγμα, ο καιρός δεν είναι καλός ώστε να πραγματοποιηθεί μια προγραμματισμένη δραστηριότητα, είτε γιατί ο φίλος/η φίλη του/της προτιμά

Διαβάστε περισσότερα

Καταστροφική σύγκρουση και εποικοδομητική διαφωνία

Η λέξη «σύγκρουση» φέρει σαφώς αρνητικό πρόσημο. Είναι μια λέξη που υποδηλώνει σφοδρότητα και ένταση. Το λεξικό ορίζει τη σύγκρουση ως «την αντιπαράθεση, τη ρήξη με κάποιον ή κάτι, την έκφραση διαφωνίας με οξύ, έντονο τρόπο»*. Η σύγκρουση μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων, ο καβγάς, ο τσακωμός, η διέ

Διαβάστε περισσότερα

Ενσυναίσθηση και ενδιαφέρον για τους άλλους

Ενσυναίσθηση είναι η κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων. Είναι η ψυχολογική κατάσταση που υποδηλώνει το μοίρασμα των συναισθημάτων ενός άλλου ατόμου, τη συμμετοχή του ατόμου στη συναισθηματική κατάσταση του άλλου. Πρόκειται για την ικανότητα να μοιράζεται κάποιος τη συναισθηματική εμπειρία ενός ά

Διαβάστε περισσότερα

Αγάπη

Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων μιλώ και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα χαλκός που ηχεί ή κύμβαλο που αλαλάζει. Και αν έχω το χάρισμα της προφητείας και κατέχω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, κι αν έχω όλη την πίστη, ώστε και όρη να μετακινώ, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Και αν μοιρά

Διαβάστε περισσότερα

Ελπίδα

Δεν ήξερε αν σε αυτές κρατούσε την αμφιβολία και την αβεβαιότητα για να μην ξεχυθεί ασυγκράτητη στο πρόσωπό του, στο στέρνο του, στις δικές του ανοικτές παλάμες ή αν κρατούσε τη βεβαιότητά της, ώστε να μην αποκαλυφθεί γενναιόδωρα και καταχραστεί τις αστοχίες του παρελθόντος και κάψει την ελπίδα για

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας το συναίσθημα του φόβου

Φόβος είναι το συναίσθημα που βιώνει κάποιος ενόψει ενός επερχόμενου κινδύνου. Τον πυροδοτεί μια απειλή από το περιβάλλον, μια σύγκρουση στόχων ή έλλειψη πόρων. Χάρη στο φόβο, ο οργανισμός τίθεται σε κατάσταση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση της απειλής, του κινδύνου. Στην ήπια έκφανσή του εκδηλώνε

Διαβάστε περισσότερα